ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ


• Βιολογικός καθαρισμός Σουφλίου (Εργοταξιάρχης)
• Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού Αλεξανδρούπολης (Εργοταξιάρχης)
• Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Αρδάνιο – Ορμένιο : Tμήμα Δίκαια Ορμένιο και λοιπές εργασίες βελτίωσης ( 80.8-10 ) (Μηχανικός κατασκευής τεχνικών έργων καθώς και τεχνικός εκπρόσωπος της Αφοί Μεσοχωρίτη Α.Τ.Ε. στην κατασκευαστική κοινοπραξία με την Φίλιππος Α.Ε.)
• Βελτίωση και διαπλάτυνση τμήματος Μέστη-Μάκρη και βελτίωση τμήματος εθνικής οδού Μέστη-Μάκρη ( 15.4 ) (Βοηθός εργοταξιάρχη και υπεύθυνος χωματουργικών εργασιών και οδοστρωσίας σε επίπεδο χωματουργικών)
• «Κατασκευή Λυκείου Φερών» (Εργοταξιάρχης)
• «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου στον Πέπλο , Θράκη» (Εργοταξιάρχης)