+302551402425 +306947904958 Βιζβίζη 29-31, Αλεξανδρούπολη info@ergodomisi.gr
hero image


 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου
Εργοδόμηση Παυλίδης - Πολιτικός Μηχανικός - Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - Τοπογραφικά Σχέδια
- Σχεδιασμός Μελέτη & Επίβλεψη Οικοδομικών Έργων - Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων - Έκδοση αδειών - Αλεξανδρούπολη 

Η εταιρεία Εργοδόμηση του Πολιτικού Μηχανικού Παυλίδη Νικολάου, με έδρα την πόλη της Αλεξανδρούπολης, είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που αναλαμβάνει την εκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία και τη διαχείριση ακινήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου αποτελεί έναν ηλεκτρονικό φάκελο που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για ένα ακίνητο, καθώς και τυχόν αλλαγές που έχουν συμβεί σε αυτό. Η ταυτότητα αυτή είναι υποχρεωτική για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ακίνητο, εξαιρουμένων των μισθώσεων, και αφορά όλα τα ακίνητα που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με οικοδομική άδεια, καθώς και τα τακτοποιημένα ακίνητα.

Η Εργοδόμηση διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία στην εκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Οι ιδιώτες μηχανικοί της εταιρείας είναι εξουσιοδοτημένοι από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών.

Η εταιρεία δημιουργεί ένα πλήρες και λεπτομερές ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε ακίνητο, το οποίο περιλαμβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά, κατάσταση των εγκαταστάσεων, πρόσβαση και ασφάλεια, καθώς και ιστορική αναπαράσταση από την κατασκευή του έως σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του ακινήτου σας και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις ανάγκες και τις ενέργειες που απαιτούνται.