+302551402425 +306947904958 Βιζβίζη 29-31, Αλεξανδρούπολη info@ergodomisi.gr
hero image


 

Τακτοποίηση Αυθεραίτων
Εργοδόμηση Παυλίδης - Πολιτικός Μηχανικός - Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - Τοπογραφικά Σχέδια
- Σχεδιασμός Μελέτη & Επίβλεψη Οικοδομικών Έργων - Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων - Έκδοση αδειών - Αλεξανδρούπολη 

Η εταιρεία Εργοδόμηση του Πολιτικού Μηχανικού Παυλίδη Νικολάου, με έδρα την πόλη της Αλεξανδρούπολης, είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που αναλαμβάνει την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Με μια εμπειρία χρόνων στον τομέα, έχουμε κατακτήσει μια θέση ως αξιόπιστος και επαγγελματικός πάροχος υπηρεσιών στον κλάδο της τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών.

Κατανοούμε ότι οι αυθαίρετες κατασκευές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα νομικής συμμόρφωσης και ασφάλειας, καθώς και να επηρεάσουν το περιβάλλον και την εικόνα της περιοχής. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την τακτοποίηση αυτών των κατασκευών, με στόχο την αποκατάσταση της νομιμότητάς τους και την εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ειδικοί μας πολιτικοί μηχανικοί κατέχουν τις γνώσεις και την εμπειρία για να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα των αυθαιρέτων κατασκευών. Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, αναλαμβάνουμε τη διερεύνηση της κατάστασης και τη σύλληψη σχεδίου δράσης για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών. Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε έργου και εξασφαλίζουν την επίτευξη νομικής και τεχνικής συμμόρφωσης.